Bevezetés

A S.C. HisteriaWorld S.R.L., a továbbiakban általában CurlyGirl, mint a CurlyGirl.hu honlap szerzője, tulajdonosa és adminisztrátora, a honlap használata során betartja az ügyfeleitől származó információk, személyes adatok magán és titkos jellegét, ezért létrehozta és alkalmazza jelen Titoktartási Politikát.

Ha ön hozzáfér ehhez a honlaphoz/meglátogatja ezt a honlapot, akkor aláveti magát a felhasználási feltételeknek és a titoktartási politikának, kifejezetten elfogadja azt, és a felek közti teljes egyezményt (szerződést) jelenti.

A CurlyGirl fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, minden előzetes értesítés nélkül megváltoztassa és aktualizálja a CurlyGirl.hu honlap tartalmát, illetve jelen Titoktartási Politikát, a Felhasználási Feltételeket. Ezért kérünk, látogass el rendszeresen erre a részlegre, hogy ellenőrizd azokat a feltételeket, amelyek betartására vállalkoztál.

A bemutatott feltételek érvényesek és alkalmazandóak a CurlyGirl doméniumban található összes honlapra, amelyek szerzője/tulajdonosa/adminisztrátora a S.C. HisteriaWorld S.R.L. cég. Ezeket a honlapokat (jelenlegi állapotukban vagy utólagos implementálásukat követően) illetve a CurlyGirl.hu honlapot általában, egyedül vagy együttesen Honlapnak és/vagy Honlapoknak nevezzük az alábbiakban.

Jelen dokumentumban az egyes számú szavak a többes számot is jelentik, a hímnemű szavak a nőneműekre is vonatkoznak, a nőnemű szavak pedig magukba foglalják a hímneműeket is.

A CurlyGirl felvállalja, hogy megvédi ügyfeleinek intimitását, és nagyon komolyan veszi az ügyfelek információinak titokban tartását. Tisztán és átláthatóan megfogalmazzuk, hogy milyen információkat gyűjtünk, és milyen célból.

Politikánk az alábbiakat szabja meg:

1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, ügyfelünkről, jelen honlap felhasználóiról, továbbá online szolgáltatásainkat élvező ügyfeleinkről, és hogyan dolgozzuk fel ezeket az adatokat;
2. Honnan szerezzük be ezeket az adatokat;
3. Mit csinálunk ezekkel az adatokkal;
4. Hogyan raktározzuk el ezeket az adatokat;
5. Kinek adjuk át/közöljük ezeket az adatokat;
6. Hogyan foglalkozunk az ön adatvédelmi jogaival;
7. Miképpen tartjuk be az adatvédelmi szabályokat.
Minden személyes adatot a magyarorszagi és európai uniós törvénykezésnek megfelelően gyűjtünk össze és dolgozunk fel.

Adatkezelő

A „CurlyGirl” (a továbbiakban „mi”, „a miénk” vagy a „CurlyGirl”), ebben a politikában első sorban a HisteriaWorld S.R.L. céget jelenti. A céget Romániában jegyezték be a Bihar megyei Cégbíróságon a J05/729/2008 számon, adószáma RO 23508416, székhelye Czaran Gyula utca 5. szám, 410240 Nagyvárad, Bihar megye. A romániai törvények és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó 679/2016 uniós Szabályzat értelmében a CurlyGirl S.R.L. a CurlyGirl ügyfeleitől származó összes összegyűjtött és feldolgozott információ„adatkezelője”. A CurlyGirl S.R.L. személyes adatkezelő és be van jegyezve az illetékes szakhatósághoz, az ANSPDCP-hez a 10834 számon.

Milyen adatokat gyűjtünk

Személyes adatnak minősül bármilyen önre vonatkozó információ, amely lehetővé teszi az ön beazonosítását, mint például az ön neve, kapcsolattartásra vonatkozó adatok, fizetési adatok, önnek a mi honlapunkhoz való hozzáférésével kapcsolatos adatok.

Személyes adatokat gyűjthetünk be öntől, amikor felhasználófiókot hoz létre a CurlyGirl honlapon, hogy felmérje ajánlatainkat, vagy on-line üzletünkből terméket vásárol, amikor honlapunkat használja vagy a mi honlapunkon keresztül más honlapokhoz fér hozzá, amikor közvélemény-kutatásban vagy versenyen vesz részt, vagy amikor felveszi velünk a kapcsolatot.

Pontosabban az alábbi információkat gyűjtjük be:

a. Név, lakhely, e-mail, telefonszám, hitelkártya / betétikártya vagy más, a kifizetéssel kapcsolatos adat;
b. Vásárlásokkal kapcsolatos információk, ide tartozik a név, születés időpontja, neme;
c. Mikor és milyen körülmények között használja ön a mi honlapunkat;
d. A felénk irányuló kommunikáció, ami levélben, e-mailon, chat-szolgáltatásokban, hívásokban és közösségi hálón valósul meg.
Csak akkor dolgozunk fel más adatot, ha ön kifejezetten beleegyezett ebbe, vagy ezt a tényt az érvényes törvények írják elő, vagy ezeket az adatokat ön szándékosan közzétette..

Mire használjuk fel az ön személyes adatait, miért és mennyi időre:

Az ön személyes adatait a következőkre használjuk fel:

a. Az ügyfél által igényelt termékek és szolgáltatások kiszállítására: az ügyfél által közölt információkat az ön vásárlásaival kapcsolatosan, szolgáltatásnyújtás céljából használjuk fel, beleértve ezen vásárlásokkal kapcsolatosan igényelt módosításokat is;
b. Hogy kapcsolatba léphessünk önnel, ha a vásárlási feltételek megváltoznak. Ezeknek az információknak nincs kereskedelmi jellege, és nem lehet leiratkozni ezekről;
c. A hitelkártya vagy bármilyen más, a kifizetéskor használt kártya ellenőrzésére: az ön fizetési szokásait könyvelési, számlázási és auditálási célra használjuk fel, továbbá bármilyen csalás feltérképezésére és/vagy megelőzésére;
d. Adminisztratív vagy jogi céllal: az ön adatait statisztikai elemzésre, marketingre, rendszertesztelésre, az ügyfél megelégedettségének tesztelésére, karbantartásra, fejlesztésre vagy vitás ügy, követelés megoldására. Cégünk nem hoz létre profilt az öntől származó adatok alapján statisztikai elemzés és marketing céljából. Bármilyen profilalkotási tevékenység az ön előzetes beleegyezésével történik, és mindent megteszünk azért, hogy önt biztosítjuk az adatok helyességéről.
e. Biztonság, egészség, adminisztráció, bűncselekmények megelőzése/észlelése: lehetséges, hogy az ön adatait elküldjük kormányzati hatóságoknak vagy a törvényt alkalmazó hatóságoknak a törvényes előírások betartása céljából;
f. Az Ügyfélszolgálatokkal való kommunikáció céljából: az ön adatait az önnel, mint ügyféllel való kapcsolat rendezéséhez, önnek a cégünkkel kapcsolatos szolgáltatások és tapasztalatok javítására használjuk fel;
g. Személyre szabott szolgáltatásnyújtás miatt: az ön adatait olyan esetekben használjuk fel, ha önnek olyan adatokat akarunk szolgáltatni, amelyek érdekelhetik önt a vásárlás lebonyolítása előtt, során és után, hogy személyre szabott szolgáltatásokat, azaz speciális ajánlatokat tudjunk adni;
i. Marketing: néha online megkeressük önt kedvezményes ajánlatainkkal, illetve járulékos termékeinket ajánlva. Önnek jogában áll fel- vagy leiratkozni ezekről a kommunikációs csatornákról, ezt pedig a CurlyGirl felhasználófiók létrehozásakor lehet megtenni. A céggel kapcsolatos bármilyen online kommunikáció során jelezheti, ha nem akar további közvetlen marketinganyagot kapni tőlünk.
Az ön személyes adatait csakis akkor dolgozzuk fel, ha van erre törvényes alapunk. A törvényes alap azoktól az okoktól függ, amiért összegyűjtöttük a személyes adatokat, és ami miatt használnunk kell az ön személyes adatait.

Legtöbb esetben azért kell feldolgoznunk az ön személyes adatait, hogy beiktathassuk azokat az önnel kötendő adásvételi szerződésünkbe

Úgyszintén feldolgozhatjuk az ön személyes adatait az alábbi esetekben:

– kötelezettség betartása (például adóügyi, vámügyi vagy fogyasztóvédelmi ügyek);
– Ön beleegyezett személyes adatainak a felhasználásába (például kereskedelmi célokra való felhasználásba);
– Létfontosságú érdekek vagy más személy védelméért;
– Gazdasági egységként működve törvényes érdekeink közé tartozik (például adminisztratív célból)
Csak a 16. életévüket betöltött gyermekek hozhatnak létre felhasználófiókot nálunk. Ennél fiatalabbak esetében a szülők vagy a gyermek törvényes gyámja beleegyezésére van szükség.

Az ön adatait csak annyi ideig őrizzük meg, amíg feltétlenül szükség van a feldolgozás célja teljesítése érdekében. A megfelelő adatmegőrzési időtartam megállapításakor figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és fontosságát, a feldolgozási célt, és ha el tudjuk érni a célt más eszközökkel.

Úgyszintén figyelembe kell vennünk a törvényes kötelezettség teljesítése érdekében megvalósuló személyes adatmegőrzés időtartamát (például a termékek visszaadásával kapcsolatos követeléseket) vagy a panaszok megoldása végett, illetve saját törvényes adataink védelmét visszaszolgáltatás esetében.

Amikor már nem lesz szükségünk az ön személyes adataira, azokat kitöröljük, vagy biztonságos módon megsemmisítjük. Úgyszintén figyelembe vesszük azt, hogyan csökkenthetjük az ön személyes adatainak időbeli használatát, és hogyan tudjuk biztosítani az ön személyes adatainak névtelenségét, hogy ezek ne vezethessenek el önhöz, vagy ne azonosíthassák be önt az adatok által, ebben az esetben úgy is használhatjuk az adatokat, hogy önt utólagosan erről nem értesítjük.

Az ön személyes adatainak biztonsága

Az ön személyes adatainak elraktározásakor és közzétételekor szigorú biztonsági eljárásoknak teszünk eleget, hogy elkerüljük az adatok elvesztését, tönkretételét vagy véletlen megrongálását. Az ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat SSL (Secure Socket Layer) technológia alkalmazásával védjük. Az SSL standard módszer a személyes információk és a hitelkártyák titkosításában, hogy ezeket az internet segítségével biztonságosan adjuk át.

Minden kifizetésre vonatkozó részletet SSL protokol segítségével továbbítunk, az adatokat a Kártyafizetésre vonatkozó Adatbiztonsági Standardoknak megfelelően raktározzuk el.

Lehetséges, hogy az ön adatait megbízható személyeknek továbbadjuk jelen Titoktartási Politikában megállapított célokért. Minden harmadik felet felkérünk arra, hogy tegye meg a személyes adatok védelmére vonatkozó műszaki és operatív intézkedéseket, a román és az uniós adatvédelmi törvénykezésnek megfelelően.

Nemzetközi adatátvitel

A CurlyGirl nem továbbítja az ügyfelek személyes adatait külföldre, függetlenül attól, hogy uniós tagállamról vagy az Európai Gazdasági Közösség tagállamáról van szó.

Személyes adatainak megosztása

Az ön személyes adatait nem közöljük a CurlyGirl cég partnereivel vagy társult vállalkozásaival.

Kivételes esetben harmadik félnek továbbíthatjuk az ön személyes adatait jelen Titoktartási Politikában szereplő célért az alábbiaknak:

a. Kormányzati hatóságoknak, törvényalkalmazó szervezeteknek, a törvényes követelmények betartását szabályozó hatóságoknak;
b. Azoknak a hitelkártyás és betéti kártyás társaságoknak, amelyek megkönnyítik az ön minket célzó kifizetéseit és csaláselleni screeninget végeznek, amelyek információkat kérnek az ön kifizetési és termékszállítási módjáról, vagy az ön fizetési műveletének biztonságossá tételéért;
c. Jogtanácsosoknak és más szakembereknek, törvényszékeknek, a mi tevékenységi körünkben érvényes törvényes előírásokat alkalmazó szervezeteknek, hogy érvényesíthessük az önnel megkötött szerződéssel kapcsolatos törvényes jogainkat;
Az én Felhasználófiókom

A Felhasználófiók létrehozásakor összegyűjtött személyes adatokat jelen Titoktartási Politika értelmében dolgozzák fel.

Megértjük, milyen fontos, hogy többletintézkedéseket foganatosítsunk az ön intimitása és gyermekeinek biztosítása érdekében. A 16 évnél kisebb gyerekek nem hozhatnak létre CurlyGirl felhasználófiókot. Törlünk minden olyan CurlyGirl felhasználófiókot, amit 16 év alatti gyerek hozott létre, amint ezt a tényt a tudomásunkra hozzák.

Ön hozzájárult személyes adatainak felhasználásához, de bármikor visszavonhatja az ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozó jóváhagyását, az adatait bármikor törölheti, ha ráklikkel a Felhasználófiók részben a „törlés” menüpontra.

A Felhasználófiókban található adatokat addig őrizzük meg, amíg ön működteti a felhasználófiókot. Az általános adatmegőrzés minden személyes adatra érvényes, amelyet azért gyűjtöttünk össze, hogy önnel szerződést kössünk, vagy teljesítsük ezt a szerződést, vagy mert törvényes kötelességünk az adatok feldolgozása.

Cookie-modulok és a honlap monitorozása

Ez az internetes oldal cookie-kat használ, amelyek szolgáltatásaink javítására szolgálnak, és ez által hasznos funkciókat szállítanak. Ezek tartalmazhatják a média- és reklámpartnereink cookie-moduljait, amelyek az ön eszközére elmentődnek, amikor ellátogat a honlapunkra. Kérjük, látogasson el partnereink honlapjára, hogy információkat szerezzen titoktartási politikájukról és a cookie-modulokról.

A cookie-modulok kis szöveges állományok, amelyek a web browser által átkerülnek az ön számítógépének hard drive-jára, ez lehetővé teszi számunkra a browser felismerését, és hozzásegít minket internetes oldalaink látogatóinak monitorizálásához; ily módon még jobban megérthetjük, milyen termékek és szolgáltatások jók önnek. A cookie-modul tartalmazza az ön kapcsolattartó adatait és olyan információkat, amelyek lehetővé teszik nekünk, hogy beazonosítsuk az ön számítógépét, amikor a mi honlapunkra látogat, és ezzel segít a lefoglalás befejezésében. A legtöbb web browser automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ön megváltoztathatja a browser beállításait, ez által a cookie-kat elutasítja és kitörli. Az „Ajutor/Segítség” részben a legtöbb browser tájékoztatja önt, hogyan gátolhatja meg új cookie-k elfogadását, hogyan állítsa be a browser-t, hogy az értesítse önt, ha új cookie-t talál, és hogyan kapcsolja ki teljes mértékben a cookie-kat. Ha ön módosítja ezeket a beállításokat, lehet, hogy bizonyos funkciók és sajátosságok nem úgy fognak működni, mint ahogy azt ön elvárja. Az általunk használt cookie-k nem észlelnek egyetlen, az ön számítógépén elraktározott információt sem.

Tudjon meg többet a cookie-król és hogyan akadályozhatja meg a cookie-k installálását, látogasson el az alábbi honlapra: http://www.allaboutcookies.org.

Adatvédelmi felelős

A cég kijelölt egy Adatvédelmi Felelőst („RPD”), aki felügyeli ezen politika betartását. Ha kérdése van a politikával kapcsolatosan vagy arról, hogyan foglalkozunk az ön személyes adataival, kérjük, forduljon RPD-hez az alábbi e-mail címre írva gdpr@CurlyGirl.com. Önnek jogában áll bármikor panaszt nyújtani egy felvigyázó hatósághoz. A Személyes Adatfeldolgozást Felügyelő Országos Hatóság a fő adatvédelmi felügyeletet végző hatóság a román adatkezelő cég, azaz a CurlyGirl esetében.

Az ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai

Bizonyos körülmények között, a törvény értelmében önnek jogában áll:

1.Információt szerezni arra vonatkozólag, hogy rendelkezünk-e az ön személyes adataival, ha igen, milyen információkkal, miért rendelkezünk ezekkel/ mire használjuk ezeket.
2.Kérheti az ön személyes adataihoz való hozzáférést („érintett személy általi hozzáférés” címen). Az ön rendelkezésére bocsátjuk azon személyes adatok másolatát, amelyet birtoklunk, és ön ellenőrizheti, ha ezeket törvényesen dolgozzuk fel.
3.Kérheti az általunk birtokolt és önre vonatozó személyes adatok kijavítását. Ez lehetővé teszi a nem teljes vagy pontatlan adatok kijavítását.
4.Kérheti az ön személyes adatainak törlését. Ez lehetővé teszi, hogy ön kérheti a személyes adatainak törlését vagy kiiktatását ott, ahol nincs alapos ok az adatok feldolgozására. Kérheti az ön személyes adatainak törlését vagy kiiktatását, ha ön élt az adatfeldolgozást ellenző jogával (lásd az alábbiakat).
5.Önnek jogában áll ellenezni az ön személyes adatainak feldolgozását, ha ön speciális helyzetben van, ami lehetővé teszi, hogy kifogást emeljen adatfeldolgozást illetően. Jogában áll kifogásolni, ha az ön személyes adatait közvetlen marketing célra használjuk fel.
6.Önnek jogában áll ellenezni az automatikus döntéshozatalt, beleértve a profil elemzését, azaz ön nem fogja egyetlen automatikusan meghozott döntés tárgyát sem képezni, az ön személyes adatainak vagy profiljának felhasználása által.
7.Önnek jogában áll kérni az ön személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Kérheti az ön személyes adatai feldolgozásának felfügesztését, ha például azt szeretné, hogy mi állapítsuk meg az adatfeldolgozás tisztaságát vagy okát.
8.Önnek jogában áll kérni az ön személyes adatai átadását elektronikus és strukturált formában önnek vagy más félnek („adathordozáshoz való jog”). Ön átveheti tőlünk adatait elektronikus formában, és átadhatja másik félnek elektronikusan ezeket az adatokat.
9.Önnek jogában áll visszavonni a beleegyezését. Bizonyos körülmények közepette ön beleegyezett személyes adatainak összegyűjtésébe, feldolgozásába és bizonyos célból való átadására, ezért jogában áll bármikor visszavonni az adatfeldolgozással kapcsolatos beleegyezését. Amint megkaptuk a beleegyezés visszavonására vonatkozó értesítést, már nem fogjuk feldolgozni az ön adatait azon célból vagy célokból, amelyekre vonatkozólag kezdetben belegyezett, kivételt képez ha erre vonatkozó más törvényes alappal rendelkezünk
Ha ön élni akar bármelyik, itt felsorolt jogával, kérjük, küldjön el online egy kitöltött nyomtatványt, amely elérhető az alábbi linkre kattintva, vagy küldjön e-mailt Adatvédelmi Felelősünknek az alábbi e-mail címre, gdpr@CurlyGirl.com vagy postai küldeményben vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címre írva CurlyGirl S.R.L., Str. Czaran Gyula Nr.5, 410240 Oradea, jud.Bihor / CurlyGirl K.F.T., Czaran Gyula utca 5. szám, 410240 Nagyvárad, Bihar megye/.

A személyes adatokhoz való hozzáférésért (vagy bármelyik más jog érvényesítése esetében) nem kell illetéket fizetnie. Ennek ellenére jogunkban áll méltányos illetéket követelni, ha az ön hozzáférési kérése nyilvánvalóan meg nem alapozott vagy túlzó. Úgyszintén elutasíthatjuk ilyen esetben keresetének ön számára kedvező elbírálását.

Lehetséges, hogy sajátos információkat fogunk kérni személyazonossága visszaigazolása érdekében, és biztosítjuk az információkhoz való hozzáférés jogát (vagy a többi jog gyakorlását). Ez egy másik megfelelő biztonsági intézkedés, amelynek során megbizonyosodhatunk aról, hogy a személyes adatok nem kerülnek illetéktelen kezekbe.

A Titoktartási Politika módosítása

Titoktartási Politikánk időnként változhat, de a nyilatkozat bármilyen változását e-mailon vagy a honlapon közzétett értesítés által hozzuk ügyfeleink tudomására.